openbare ruimte

openbare ruimte

openbare ruimte-park- terrein rondom gebouwen

recreatielandschap

recreatielandschap

 vakantieparken, sportterreinen, ruiterpaden en meer

(rivieren)landschap

(rivieren)landschap

verondieping, klei- en zandwinning, rivierverruiming en dijkverbetering

Adri Voorwinden

Adri Voorwinden is landschapsontwerper, zelfstandig sinds 2004. Ik ben gespecialiseerd in ruimtelijke inrichtingsplannen en heldere communicatie, slagvaardig en doelgericht. De opdrachtgever staat centraal. Een frisse vormgeving, bereid volgens enthousiast, ambachtelijk recept en met moderne middelen. Sinds enkele jaren woon en werk ik op het Gelderse platteland, met de wind der seizoenen, het contrast tussen landbouw en nieuwe natuur, rivierdynamiek en cultuurhistorie. Het blijft ...

Ontdek meer...

openbare ruimte

recreatielandschap

(rivieren)landschap