recreatielandschap

recreatielandschap
vakantiepark en jachthavens     sporttereinen Bij inrichtingsplannen voor sport- en recreatieterreinen gaat het vooral om een optimale ligging van de velden, een heldere afwikkeling van verkeer en bezoekersstromen in samenhang met de eigenheid van het landschap. Het landschap waarin het sport- en recreatieterrein ligt moet herkenbaar zijn, het vormt het groene decor v...
Read More

openbare ruimte

openbare ruimte
inrichtingsplan buitenruimte Overdinkel parken Park de Laares (Enschede) Van links naar rechts --> reliëf, spelen en ontsluiten. terreinen rondom gebouwen Het landschap dat het dichtst bij de mensen komt: privéterrein, tuin of park. Hier gaat het om een frisse vormgeving, nuchter en maakbaar, met logische looplijnen, heldere entrees, goede zitjes en ontmoetingsplekken in combin...
Read More