(rivieren)landschap

Rivieren copyNatuurontwikkelingsplannen en inrichtingsplannen in rivierenland: de omstandigheden worden door de mens aangebracht op basis van het bestaande landschap, de ontstaansgeschiedenis en natuurlijke processen. Daarna is het  mooi om te zien hoe het gebied zich gaat ontwikkelen.

Natuurontwikkeling door middel van verondieping, kleiwinning, rivierverruiming en dijkverbetering.

Zie projecten van Rivierenlandschappen hier…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *