Openbare Ruimte

Openbare ruimte en terreinen rondom gebouwen

Bij de openbare ruimte betreft de directe leefomgeving van de mens met een:

  • heldere, herkenbare ruimtelijke opbouw;
  • het streven naar biodiversiteit en veel groen in de bebouwde omgeving;
  • een goede afwikkeling van het (gewenste) verkeer;
  • veiligheid voor elke weggebruiker en spelende kinderen.
  • de bewoners denken in een vroeg stadium mee.

 

stadsparken

veg

Projecten: Ontwerp Archeologisch Monument Lent, Park Gemaal Lijnden, Park De Laares, Enschede

inrichtingsplannen openbare ruimte

veg

Projecten: Herinrichtingen Overdinkel, De Laares Enschede, (Speel)plek-uitwerking Tabaksteeg Leusden

 

Terreinen rondom gebouwen: het landschap dat het dichtst bij de mensen komt: veelal privéterrein, tuin of park. Frisse vormgeving, nuchter en maakbaar. Logische looplijnen, heldere entrees, goede zitjes en ontmoetingsplekken in combinatie met een eenduidige, natuurlijke beplanting, waarbij waarbij succesvol groeien, biodiversiteit én het beleven van de buitenruimte belangrijk is.

 

 

 

Project: Ontwerp bank Circul van de Ooij

Groesbeek

veg

Projecten: Ontwerp en beplantingen terreininrichting Stekkenberg en Beekzicht te Groesbeek

diverse terrein ontwerpen

veg

veg

Voor meer informatie neem contact op met Adri Voorwinden.

Geef een reactie