(Rivieren)landschap

Natuurontwikkelingsplannen en inrichtingsplannen in rivierland: boeiende samenlevingen waar de dynamiek van de rivier leidt tot ontwikkeling van de natuur.
De omstandigheden worden door de mens aangebracht op basis van het bestaande landschap, de ontstaansgeschiedenis en natuurlijke processen. Mijn vormgeving is afgestemd op de schaal en maat van het (rivier)landschap en de cultuurhistorische waarden. De cultuurhistorie is soms leidend. Vaak is recreatie een belangrijke functie, waarmee uiteraard rekening wordt gehouden in de ruimtelijke opbouw met vormgeving en zonering van entrees, routes en bijzondere plekken.

rivierverruiming

veg

Projecten: Rivierverruiming en verblijfsrecreatie Lithse Ham,  Inrichtingsplan kleiwinning Oeffeltsche Waarden, Inpassing fabrieksterrein Bijlandse Waard

cultuurhistorie

veg

Projecten: Impressie Kroonwerk Coehoorn, Boerderij Beukestein, Landschapsvisie t.b.v. recreatiewoningen Dwarsgracht,   Coevorden prijsvraag Watertoren

natuurontwikkeling

veg

Project: vegetatiekartering Kaliwaal Beneden-Leeuwen

klei en zandwinning

veg

Projecten: Kleiwinning Buitenwaard Nederhemert, Landschappelijke inpassing zandwinning kalkzandsteenfabriek De Hazelaar, Rietontwikkeling Ooijse Graaf

verondieping

veg

Projecten natuurontwikkeling door verondieping: Marnemoede IJsselstein, Hoogekampse Plas De Bilt, Zandwinning Goorsche Veld,  Ideeën Nijstad Hoogeveen

Voor meer informatie neem contact op met Adri Voorwinden.

Geef een reactie