A D R I

Mijn naam is Adri Voorwinden en ik ben landschapsontwerper. Ik ben opgegroeid op een 17e -eeuwse boerderij aan de rand van de stad, was als kind buiten óf aan het tekenen. Wat dat betreft is er weinig veranderd…
Schetsen en onderzoeken hoe het landschap vorm te geven, is waar ik ervaring in heb en wat ik graag doe. Onderzoeken waar de bestaande waarden en potenties zich bevinden, hoe het landschappelijke karakter met een nieuw initiatief wordt versterkt. Ik doe het al sinds mijn afstuderen en het blijft interessant. Lange tijd was ik in loondienst bij een groot ingenieursbureau op verschillende plaatsen, sinds 2004 ben ik zelfstandig en dat met plezier.

Ik ben gespecialiseerd in ruimtelijke inrichtingsplannen en heldere communicatie, slagvaardig en doelgericht. De opdrachtgever staat centraal en afspraak is afspraak. Mijn kracht is aanwezig in een pril stadium van de planvorming, wanneer nog niet alles is uitgedacht. Dan maak ik graag een eerste globaal plan. Die eerste schets spreekt tot de verbeelding en brengt het proces op gang. Heeft het project een goed plan van aanpak en zijn de kaders gevormd, dan kom ik graag, samen met de opdrachtgever, tot een helder landschapsontwerp. Ik ga voor verfrissend én gedegen. Een in het landschap passende vormgeving, bereid volgens enthousiast, ambachtelijk recept en met moderne middelen. Uiteraard is mijn ontwerp ook realistisch: technisch maakbaar, financieel haalbaar en rekening houdend met spelende belangen.

Integratie van landschap met water, ecologie, verkeer, architectuur is mijn tweede natuur. Ik ben zowel gewend om met specialisten samen te werken, als ook zelfstandig rekening te houden met andere disciplines.

Sinds jaren woon en werk ik aan en in het Gelderse platteland, met de wind der seizoenen, het contrast tussen landbouw en natuur, rivierdynamiek en cultuurhistorie. Het blijft echter boeiend om ook uitstapjes daarbuiten te maken, mijn blik te verruimen en samen te werken. En als ik niet reageer, dan ben ik buiten…

 

6 thoughts on “A D R I

Geef een reactie